Διαδικασίες

Διαδικασίες ΕΕΔΙΠ

 

Σε αυτή την περιοχή το μέλος ΕΕΔΙΠ μπορεί να βρει όλες τις διαδικασίες που το αφορούν. Για κάθε διαδικασία παρουσιάζονται α) οι προϋποθέσεις για την επιλογή της από ένα μέλος ΕΕΔΙΠ, β) τα βήματα της διαδικασίας και τα εμπλεκόμενα όργανα του Πολυτεχνείου, και γ) πρότυπα αιτήσεων σχετικά με τα βήματα των διαδικασιών. Παρακαλείστε να ενημερώνετε για αλλαγές που παρατηρείτε σε διαδικασίες τον πρόεδρο του συλλόγου μας ώστε να ενημερώνονται οι σελίδες.

Οι διαδικασίες που περιγράφονται είναι οι: