Μέλη Συλλόγου

Μέλη Συλλόγου ΕΕΔΙΠ

ΑΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΥΠΗΡΕΤΕΙ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΤΗΛ ΕΡΓ (282103 )

1 Αργυρόπουλος Σπυρίδων ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής ΜΔΕ ΗΜΜΥ Προγρ/σµού και Τεχνολογίας Ευφυών Υπολ/κών Συστ/των 7342

2

Βαρουχάκης Εμμανουήλ ΕΔΙΠ ΠΕ Χημικών Μηχ/κών Δρ. ΜΗΠΕΡ Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής 7803

3

Βλαχάκης Γιάννης

ΕΔΙΠ

ΤΕ Προγ/Αναλυτ.

ΤΕ

ΜΗΧΟΠ

Εφαρμ. Μαθηματικών

7773

4

Βουντουράκης Ευάγγελος

ΕΔΙΠ

ΠΕ Προγ/Αναλυτ.

ΜΔΕ

ΜΠΔ

Δυναμ. Συστ.& Προσ.

7308

5 Γαγάνης Βασίλειος ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών Δρ. ΜΗΧΟΠ Ανάλυσης Ρευστών & Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων 7692
6 Γλυτσός Θεόδωρος ΕΔΙΠ ΠΕ Φυσικός Δρ. ΜΗΠΕΡ Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων 7815

7

Διακολουκάς Βασίλης ΕΔΙΠ ΠΕ Φυσικός Δρ. ΗΜΜΥ Πληροφορίας και Δικτύων 7220

8

Ζιώγας Νικόλαος

ΕΕΠ

ΠΕ Γυμναστών

ΜΔΕ

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ

 

7987

9

Καβελάκη Γεωργία 

ΕΔΙΠ

ΠΕ Χημικών

ΜΔΕ

ΜΗΧΟΠ

Αναλ.&Περιβ. Χημείας

7660

10

Καρασαββίδης Στέφανος ΕΔΙΠ ΠΕ Ηλεκτρον/Μηχ. & Μηχ. Η/Υ ΜΔΕ ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ   7508
11

Κιμιωνής Μάρκος

ΕΔΙΠ

TE Μηχανικών

ΤΕ

ΗΜΜΥ

Μικροεπεξεργ.& Υλικ.

7262

12 Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ ΕΔΙΠ ΠΕ Φυσικός Δρ. ΗΜΜΥ Ηλεκτρονικής 7716
13

Κρασαδάκη Ευαγγελία

ΕΔΙΠ

ΠΕ Προγ/Αναλυτ.

Δρ.

ΜΠΔ

Συστημ. Υποστήριξης Αποφάσεων

7350

14 Κρητικάκη Άννα ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών Δρ. ΜΗΧΟΠ Τεχνολογίας Κεραµικών & Υάλου 7609
15 Kρητικάκης Γεώργιος ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Δρ. ΜΗΧΟΠ Εφαρµοσµένης Γεωφυσικής 7670
16 Κουλουριδάκης Παύλος ΕΔΙΠ ΠΕ Φυσικός Δρ. ΜΠΔ CAD 7256

17

Κουτρούλης Αριστείδης ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών Δρ. ΜΗΠΕΡ Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Μηχ. 7764

18

Λιόλιος Παντελής ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών Δρ. ΜΗΧΟΠ Μελέτης & Σχεδιασµού Εκµεταλλεύσεων 7606

19

Μακρή Παγώνα ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών Δρ. ΜΗΧΟΠ   7623

20

Μαρινάκη Μαγδαληνή ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχ. Παρ. και Διοίκ.

Δρ.

ΜΠΔ

Υπολογιστικής Μηχανικής και Βελτιστοποίησης 7282

21

Μαρινάκης Δημήτριος ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών Δρ. ΜΗΧΟΠ Ανάλυσης Ρευστών & Πυρήνων Υπογείων Ταµιευτήρων 7876
22

Μαρκουλάκης Γιώργος

ΕΔΙΠ

TE Μηχανικών

ΤΕ

ΗΜΜΥ

Ηλεκτρ. Κυκλωμάτων & ΑΠΕ

7232

23

Μπούρος Σωτήριος

ΕΔΙΠ

ΠΕ Ηλεκτρον/Μηχ. & Πληροφορικής

ΜΔΕ

ΗΜΜΥ

Πληροφορίας & Δικτύων

7391

24

Νικάκης Γιάννης

ΕΔΙΠ

TE Μηχανικών

ΤΕ

ΜΠΔ

Δομής της Ύλης & Φυσικής Laser

7696

25

Νικολακάκη Σμαράγδη

ΕΔΙΠ

ΠΕ Χημικών

Δρ.

ΜΗΧΟΠ

Αναλ.& Περιβ. Χημείας

7662

26

Ντουντουνάκης Μανόλης

ΕΔΙΠ

ΠΕ Ηλεκτρον/Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

ΜΔΕ

ΗΜΜΥ

Συστημάτων

7382

27

Παπαδημητρίου Κυπριανός ΕΔΙΠ ΠΕ Ηλεκτρον/Μηχ. & Μηχ. Η/Υ

Δρ.

ΗΜΜΥ

Μικροεπεξεργαστών & Υλικού 7219

28

Παπαδομανωλάκη Μαρία ΕΔΙΠ ΠΕ Μαθηματικών Δρ. ΜΠΔ Εφαρμ. Μαθηματικών 7741
29

Παπαδοπούλου Αφροδίτη

ΕΔΙΠ

ΠΕ Μηχανικών

Δρ.

ΜΗΠΕΡ

Φαινομένων μεταφοράς & εφαρμοσμένης θερμοδυναμικής

7783

30

Πετράκης Παναγιώτης

ΕΔΙΠ

ΠΕ Φυσικός

ΜΔΕ

ΜΠΔ

Δομής της Ύλης & Φυσικής Laser

7697

31 Πιπερίδης Σάββας ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής Δρ. ΜΠΔ Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής 7292

32

Ρεπούσκου Ευτυχία

ΕΔΙΠ

ΠΕ Γεωλόγος

Δρ.

ΜΗΧΟΠ

Πετρολογ.& Οικονομ. Γεωλογίας

7615

33

Σεργάκη Αμαλία

ΕΔΙΠ

ΠΕ Ηλεκτρολόγ. Μηχ.

ΜΔΕ

ΗΜΜΥ

Ηλεκτρ. Κυκλωμάτων & ΑΠΕ

7214

34

Σεργάκη Ελευθερία

ΕΔΙΠ

ΠΕ Φυσικός

Δρ.

ΗΜΜΥ

Δομής της Ύλης & Φυσικής Laser

7695

35 Σηφαλάκης Αναστάσης ΕΔΙΠ ΠΕ Μαθηματικών Δρ. ΜΠΔ Εφαρμ. Μαθηματικών 7741
36

Σπανουδάκης Νικόλαος

ΕΔΙΠ

ΠΕ Μηχ. Η/Υ και Πληροφορικής

Δρ.

ΜΠΔ

Εφαρμ. Μαθηματικών

7744

37 Σπανουδάκης Νικόλαος ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών Δρ. ΜΗΧΟΠ   7711

38

Σπανουδάκης Πολυχρόνης ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών

Δρ.

ΜΠΔ

Εργαλειομηχανών 7247
39 Σπυριδάκη Αθηνά ΕΔΙΠ ΠΕ Φυσικός Δρ. ΜΗΠΕΡ Δομημένου Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Ενέργειας 7812
40

Σταμαθιουδάκης Αντώνης

ΕΔΙΠ

TE Μηχανικών

ΤΕ

ΑΡΧΜΗΧ

Εφαρμ. Μηχανικής

7632

41 Στρατάκης Αντώνιος

ΕΔΙΠ

ΠE Μηχανικών

Δρ. ΜΗΧΟΠ Γενικής & Τεχνικής Ορυκτολογίας 7607
42 Σφακιωτάκης Στέλιος ΕΔΙΠ ΠΕ Χημικών Μηχανικών Δρ. ΜΗΧΟΠ Εξευγενισμού και Τεχνολογίας Στερεών Καυσίμων 7612
43 Σωτηριάδης Ευριπίδης ΕΔΙΠ   Δρ. ΗΜΜΥ Μικροεπεξεργαστών & Υλικού 7592
44 Τριανταφύλλου Γεώργιος ΕΔΙΠ ΠE Μηχανικών Δρ. ΜΗΧΟΠ   7706
45 Τσιναράκης Γιώργος ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχ. Παρ. και Διοίκ. Δρ. ΜΠΔ CAM 7325
46 Τυροβολά Κωνσταντίνα ΕΔΙΠ ΠΕ Χημικών Δρ. ΜΗΠΕΡ Βιοχημικής Μηχ. & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας 7733
47 Φραντζής Ξενοφών ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχανικών ΜΔΕ ΜΗΧΟΠ Γεωδαισίας & Πληροφορικής των Γεωεπιστηµών 7892
48 Χαιρέτης Νεκτάριος ΕΔΙΠ ΠΕ Μηχ/γων Μηχ/κών ΜΔΕ ΜΠΔ Εργαλειομηχανών 7349
49

Χαμηλάκη Ελένη

ΕΔΙΠ

ΠΕ Χημικών

ΠΕ

ΜΗΧΟΠ

Ανάλ.Ρευστών&Πυρήνων Υπόγειων Ταμιευτήρων

7691