Στατιστικά Στοιχεία

Στατιστικά Στοιχεία Συλλόγου ΕΕΔΙΠ Π.Κ.

 

Στο Πολυτεχνείο Υπηρετούν 52 μέλη ΕΔΙΠ/ΕΕΠ (στοιχεία 2016).

Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία:

Υπόμνημα

ΜΔΕ: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
ΠΕ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
ΤΕ: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΜΠΔ: Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
ΗΜΜΥ: Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
ΜΗΠΕΡ: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
ΜΗΧΟΠ: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
ΑΡΧΜΗΧ: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών