Άδεια Απουσίας

Κάθε μέλος ΕΕΔΙΠ πρέπει να αιτηθεί άδειας απουσίας όταν πρόκειται να απουσιάσει από το Πολυτεχνείο κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Προϋποθέσεις

Δεν είναι περίοδος διακοπών.

Βήματα

  1. Το μέλος ΕΕΔΙΠ συντάσσει μια αίτηση άδειας απουσίας και την στέλνει στη γραμματεία του τμήματός του για να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος (ΓΣΤ)
  2. Το μέλος ΕΕΔΙΠ λαμβάνει το Απόσπασμα Πρακτικού της ΓΣΤ ή ενημερώνεται προφορικά από τη Γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον αυτή είναι θετική μπορεί να απουσιάσει το διάστημα που επιθυμεί. (Η Γραμματεία του Τμήματος διαβιβάζει εσωτερικά το σχετικό Απόσπασμα στη Διοικητική Υπηρεσία προς ενημέρωσή της) 

Πρότυπα Αιτήσεων

Αίτηση άδειας προς την ΓΣΤ